มันสัมผัสได้...

posted on 23 May 2010 23:07 by 2be-muslim

 
ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า 
"แท้จริงก่อนวันกิยามะห์ (วันสิ้นโลก) จะมาถึงนั้น
จะมีช่วงเวลาที่ความโง่เขลาปกคลุม
ความรู้จะถูกยกไป%3

Comment

Comment:

Tweet