ฝันดี...ฝันดี

posted on 23 Oct 2008 15:44 by 2be-muslim

วันนี้เรียน...เรืองหลักศรัทธา

แล้วเขาก็เข้าเรื่อง "ฝันที่ดี"

ศาสนาเราบอกให้ทำสิ่งเหล่านี้ ...แล้วจะมี الرؤية الصالحة แปลว่า ฝันดีนั่นแหละ

อย่างแรกก็ต้องทำตามบทบัญญัติมรรยาทก่อนนอนของอิสลาม

-โดยการอาบน้ำละหมาดก่อนนอน

มรรยาทอย่างที่สอง

-ต้องขอดุอา (ขอพร) ตามบทบัญญัติได้กล่าวไว้...เราเรียนมาไง ก็ขอพรตามนั้น (ดุอก่อนนอนอ่ะนะ)

มรรยาทอันที่สาม

-คืออ่านอายะห์กุรซีย์ เป็นเหมือนเกราะคุ้มกันจาก ชัยตอน (ซาตานอะไรนั่นแหละ) ที่ถูกสาปแช่ง

ถ้าเราไม่อ่านก็มีสิทธิจะฝันร้าย เพราะมันนี่แหละ

อย่างสุดท้ายแระ

-ให้นอนตะแคงด้านขวา...อันนี้เเพทย์ก็บอกแล้วว่าเป็นท่านอนที่ดีที่สุด

(แต่ท่านนบีบอกเราไว้เมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีที่แล้ว)

 

ปล. การทำทุกอย่าง ต้องทำอย่างเชื่อมั่น และมีความศรัทธา...และฝันดีก็จะมาหาเราทุกคืน....

 

  คราวหน้ามาต่อ...ถ้าฝันดี แล้วเขาให้ทำยังไงต่อไป...

  ศาสนานี้สอนทุก ๆ เรื่อง...เลย

  พระองค์จะไม่สั่งใช้สิ่งใดนอกจากสิ่งนั้นเป็นสิ่งดี และไม่สั่งห้ามสิ่งใดนอกจากสิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ดี...

 

 

Comment

Comment:

Tweet